Coaching 

Iedereen wordt in zijn leven wel eens geconfronteerd met situaties waarin alles anders loopt dan je zou willen. Soms zijn deze situaties eenvoudig op te lossen, maar het kan ook zijn dat u vastloopt en het gevoel krijgt niet opgewassen te zijn tegen de problemen die u tegenkomt.

U wilt uw grenzen beter aangeven, uw sterke en minder sterke kanten ontdekken en verder ontwikkelen, beter met (zelf)kritiek omgaan of u beter willen hanteren in sociale situaties. In zo'n geval kan het waardevol zijn hulp te zoeken bij een coach. 

De individuele coaching is gericht op de ontwikkeling van zelfinzicht, duidelijke en respectvolle communicatie en effectief gedrag binnen werk- en privéleven. Een individueel coachingstraject is geschikt voor mensen die dus zingevings- en persoonlijke ontwikkelingsvragen hebben. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Arbeidsgerelateerde problemen  
 • (Faal)Angstklachten
 • Communicatie- en assertiviteitsproblemen
 • Conflicten
 • Depressieve klachten en somberheid
 • Eenzaamheid
 • Opvoedingsproblemen
 • Persoonlijke problemen
 • Relatieproblemen
 • Rouw- en verliesverwerking
 • Spanningsklachten

Door coaching krijgt u (meer) contact met uw gevoelens, inzicht in wat er aan de hand is en wat voor u echt belangrijk is. U ontdekt welke vaardigheden al volop aanwezig zijn en welke vaardigheden verder ontwikkeld kunnen worden.

Vervolgens kunt u vanuit dit inzicht de transfer naar de dagelijkse praktijk maken. Middels concrete opdrachten of tips gaat u thuis en/of op het werk aan de slag. Die ervaringen worden in het volgende gesprek besproken. Zo leert u op een steeds handiger manier met uzelf en de ander om te gaan. 

Door coaching leert men zichzelf dus beter kennen, leert men op een goede manier voor zichzelf opkomen, passende beslissingen en keuzes maken, omgaan met veranderingen of moeilijke gebeurtenissen een plaats geven. Coaching kan moeilijke gebeurtenissen of problemen niet wegnemen, maar u leert om op een andere manier met de problematiek om te gaan.

Supervisie

Collega's die in opleiding zijn tot cognitief gedragstherapeut VGCt kunnen bij Gerrie Ham terecht voor supervisie. Bij aanvang van de supervisie vind ik het vooral belangrijk om aan te sluiten bij de fase waarin je als supervisant in het opleidingstraject zit, zodat je een veilige werkrelatie kunt opbouwen. Ik werk met een supervisiecontract om verwachtingen helder te krijgen, bij te stellen en de supervisie te kunnen evalueren. 

Interesse? Mail dan je vragen naar info@gerrieham.nl.