Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in D:\www\gerrieham.nl\www\App\Backend\Framework\Core\class.util.php on line 1013

Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in D:\www\gerrieham.nl\www\Mail\PHPMailerAutoload.php on line 45
Cognitieve gedragstherapie en EMDR - Gerrie Ham

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een geïntegreerde behandeling die de afgelopen tien tot vijftien jaar is voortgekomen uit gedragstherapie en cognitieve therapie. Uit onderzoek is gebleken dat beide methoden waardevol zijn en dat zij heel goed gecombineerd kunnen worden toegepast. Soms ligt de nadruk meer op het denken van de cliënt, soms meer op het gedrag en in andere gevallen werkt men gelijktijdig aan beide aspecten. Dit betekent dat u in één en dezelfde therapie leert zowel anders tegen de moeilijkheden aan te kijken, als er anders  mee om te gaan.

Deze effectief bewezen behandelwijze is een moderne therapievorm die er vanuit gaat dat onze manier van denken bepalend is voor de manier waarop we ons voelen en waarop we ons gedragen. In de behandeling staat de wisselwerking tussen gedachten, gevoelens en gedrag centraal. Negatieve gedachten zoals 'het lukt me toch niet' kunnen psychische problemen veroorzaken of juist versterken. Deze negatieve gedachten kunnen leiden tot negatieve gevoelens, waardoor bijvoorbeeld vermijdingsgedrag kan ontstaan. Door negatieve gedachten uit te dagen en om te buigen in reëlere gedachten, kunnen prettigere gevoelens en meer gewenst gedrag ontstaan. CGT is zoveel mogelijk gericht op het hier en nu en de dagelijkse praktijk. Er wordt veel gewerkt aan de hand van opdrachten en oefeningen om het effect van de behandeling in uw dagelijks leven toe te laten nemen. Hierbij kan worden gedacht aan registratieopdrachten, schrijfopdrachten, exposure-oefeningen, gedragsexperimenten of ontspanningsoefeningen.

Cognitieve gedragstherapie is geschikt voor mensen die last hebben van emotionele problemen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven steeds weer vanuit een negatief standpunt bekijkt, wordt gemakkelijk angstig, somber, geïrriteerd, achterdochtig of dwangmatig. Voor wie uitgaat van een psychologische verklaring voor zijn problemen en actief aan de slag wil gaan om te werken aan deze problemen, is cognitieve gedragstherapie een goede keuze.

Voor meer informatie kunt u de volgende website raadplegen: www.vgct.nl