Klachten & Tarieven

KLACHTENREGELING

Mocht u ondanks mijn inspanningen om een adequaat en klantvriendelijk behandelbeleid te voeren toch klachten hebben die niet in overleg met de praktijk kunnen worden opgelost, dan kunt u zich wenden tot de NVGzP, de beroepsvereniging voor GZ-psychologen en klinisch (neuro) psychologen.

Gerrie Ham is aangesloten bij de NVGzP-klachtenregeling en hierdoor ook bij de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg te Den Haag. Zij voldoet hiermee aan de wettelijke verplichtingen op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). 

 

TARIEF & VERGOEDING

Het tarief bedraagt € 80,- per sessie van 60 minuten. Het tarief voor opdrachtgevers, zoals bedrijven en Arbo-organisaties, bedraagt € 85,-. Een afspraak die door omstandigheden niet door kan gaan, moet 24 uur van tevoren zijn afgezegd. Afzeggingen binnen 24 uur van tevoren kunnen in rekening gebracht worden (€ 50,-).

Gerrie Ham heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Informeer bij uw verzekeraar wat u vergoed krijgt bij een niet gecontracteerde zorgverlener. In veel gevallen (wanneer er een bepaalde stoornis is vastgesteld volgens de DSM-5) krijgt u 100% vergoed bij een restitutiepolis, waarbij u vrij bent in de keuze van uw behandelaar. Wanneer u een naturapolis heeft, zal de zorgverzekeraar een deel van de kosten vergoeden (varierend van 50 tot 75 % van het gemiddelde tarief dat de betreffende verzekeraar betaalt). Uiteraard geldt voor beide polissen ook wel een eigen risico. U dient uw facturen zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar.

Vanaf 2015 valt de hulpverlening aan jongeren onder verantwoordelijkheid van de gemeente. In sommige gemeenten werkt een sociaal wijkteam in de buurt met een integrale benadering. Andere gemeenten nemen het Centrum voor Jeugd en Gezin als basis. Informeer bij uw gemeente of de hulp aan uw kind vergoed wordt.