Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in D:\www\gerrieham.nl\www\App\Backend\Framework\Core\class.util.php on line 1013

Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in D:\www\gerrieham.nl\www\Mail\PHPMailerAutoload.php on line 45
Therapeut - Gerrie Ham

Therapeut

Gerrie Ham-Willemsen is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut & supervisor VGCt en EMDR-practitioner.

WERKERVARING:

Voorheen is Gerrie docente sociaal agogische vorming en trainer sociale vaardigheden geweest binnen de Beroeps- en Volwassen Educatie. Naast groepsgerichte trainingen gaf zij ook individuele begeleiding aan jongeren met psychosociale problemen, een handicap of een chronische ziekte.

Ook heeft zij vier jaar gewerkt als coach, trainer en praktijkopleider. Als zodanig begeleidde zij psychosociaal hulpverleners.

Van 2005-2015 werkte ze tevens parttime in haar eigen bedrijf (willemsenvandebrug VOF Training & Coaching) en gaf ze trainingen en coaching binnen voornamelijk onderwijs- en zorginstellingen. Sinds 2011 geeft ze binnen haar praktijk ook individuele therapie.

Van 2010-2019 is zij naast haar eigen praktijk parttime werkzaam geweest in de Geestelijke GezondheidsZorg en heeft zij zowel ervaring opgedaan in het werken met jeugdigen als volwassenen binnen de ambulante zorg en intensieve deeltijdbehandeling.

Momenteel is zij in haar eigen praktijk werkzaam als GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut en EMDR Practitioner. Tevens is zij supervisor voor hulpverleners in opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt.


OPLEIDINGEN:

Gerrie heeft Orthopedagogiek gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht en heeft zich gespecialiseerd in psychosociale problematiek. Daarnaast heeft zij de lerarenopleiding Omgangskunde, de opleiding Coachen & Begeleiden, de opleiding tot cognitief gedragstherapeut en de EMDR basis- en vervolgopleiding gevolgd. Tevens heeft zij de opleiding tot GZ-pscyholoog afgerond en heeft ze de basiscursus Schematherapie afgerond. Gerrie is geregistreerd als supervisor VGCt (voor collega´s die in opleiding zijn tot cognitief gedragstherapeut).


BOEKEN:

Gerrie heeft (mee)gewerkt aan verschillende publicaties, onder andere:

- W. van de Brug & drs. G. Willemsen (2005). De winst van positief denken: over omgaan met jezelf en anderen. Kampen: Kok.

- drs. G. Willemsen (2005). Luisterende ogen en pratende handen: over omgaan met auditief beperkten. Houten: Den Hertog.

- drs. G. Willemsen (2005). Zelfbeeld: accepteren of veranderen? Houten: Den Hertog.

- W. van de Brug & drs. G. Ham-Willemsen (2006). Omgaan met jongeren: een handreiking voor mensen die met jongeren in contact willen treden. Kampen: Kok.

- W. van de Brug & drs. G. Ham-Willemsen (2007). Zonder wrijving geen glans: de winst van het omgaan met conflicten. Kampen: Kok.

- W. van de Brug & drs. G. Ham-Willemsen (2009 / 2010). Sova4Kids: christelijke training in sociale vaardigheden. Werkboek voor bovenbouw basisonderwijs / handleiding voor trainers. Kampen: Kok.

- Drs. G. Ham-Willemsen (red). (2011). Zorgen voor anderen: hoe mantelzorgers in balans blijven. Zoetermeer: Boekencentrum.

- Drs. G. Ham-Willemsen (red). (2014). Zorgen met zin: hoe mantelzorg je raakt. Zoetermeer: Boekencentrum.

REGISTRATIES:

- GZ-psycholoog (BIG-nummer 49921170425)

- Basis Orthopedagoog bij de NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen; lidnummer 9453) en NVO Basisaantekening Diagnostiek (registratienummer B1861).

- Cognitief gedragstherapeut en supervisor VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie; registratienummer 204454)

- EMDR Practitioner (VEN, Vereniging EMDR Nederland).


LIDMAATSCHAPPEN:

- Lid NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen). 

- Lid VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie).

- Lid van de NVGzP (Nederlandse Vereniging van Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen).

- Lid van de VEN (Vereniging EMDR Nederland).

- Lid van de CVPPP (Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten).

 

KEURMERK:

Op 4 juli 2016 is aan de praktijk van Gerrie Ham het KEURMERK CHRISTELIJKE ZORG uitgereikt door de Stichting Ikzoekchristelijkehulp.nl op basis van het positieve advies naar aanleiding van de beoordeling door Transmissie te Gorinchem. Het Keurmerk Christelijke Zorg is een initiatief van Ikzoekchristelijkehulp.nl in samenwerking met Pro Life Zorgverzekeringen.

 

SAMENWERKING:

Gerrie Ham werkt via intervisie, consultatie en verwijzing samen met:

- Martin van den Broek, relatie- en gezinstherapeut (www.hetkruispunt-systeemtherapie.nl)

- Greta Fonville-van Klei, relatie- en gezinstherapeut, seksuoloog (http://gretafonville.com)

- Jan Jaap Pols, systeemtherapeut (www.janjaappols.nl)

- Maaike Speijer-Bijlaar, gz-psycholoog

- Anneke Schoen, gz-psycholoog (www.annekeschoen.nl) 

- Kees Geelhoed, relatie- en gezinstherapeut, EFT-therapeut (http://www.relatietherapie-keesgeelhoed.nl/page/relatietherapie-amersfoort)

Tijdens vakantie, verlof of (langdurige) ziekte van Gerrie Ham zal in overleg met de client gekeken worden naar vervanging, waarbij allereerst nagegaan wordt of deze vervanging door een van bovenstaande samenwerkingspartners gedaan kan worden. Indien Gerrie door de omstandigheden zelf geen contact op kan nemen, zal dit gedaan worden door mevr. L.M. (Lucinda) van de Pol, GZ-psycholoog.