gedragsstoornissen bij kinderen


Matthys, W. (2011). Gedragsstoornissen bij kinderen. Amsterdam: Hogrefe. ISBN 978-90-79729-44-9.


RECENTIE VOOR: WWW.PROFESSIONEELBEGELEIDEN.NL
JULI 2014

Het boek ´Gedragsstoornissen bij kinderen´ is verschenen in de serie 'Diagnostiek en behandeling voor de professional'. In deze serie wordt beknopt per stoornis door een gerenommeerde deskundige verschillende aspecten uit de klinische praktijk toegelicht, geïllustreerd door praktijksituaties en aangevuld met handige bijlagen en / of checklists. De serie is makkelijk leesbaar, mede doordat er gebruik gemaakt is van tekstkaders en margeteksten. Voor elk boek van de serie is een digitale toets ontwikkeld die gratis via internet kan worden gemaakt, wat de deelnemer (mits hij beschikt over een BIG-registratienummer) een certificaat kan opleveren die gebruikt kan worden als bewijs voor bij- of nascholing of (her)registratie. Een prachtig idee, maar in de praktijk lijkt het echter nog onduidelijk voor welke registraties deze certificaten erkend zijn.


Het deel ´Gedragsstoornissen bij kinderen´ is geschreven door Walter Matthys. De auteur is emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en was als kinder- en jeugdpsychiater jarenlang werkzaam in het UMC Utrecht waar hij veel ervaring heeft opgebouwd in de diagnostiek en behandeling van kinderen met gedragsproblemen. Een doelgroep die op gespannen voet leeft met ouders, leerkrachten en klasgenoten. Matthys stelt dat in tegenstelling tot veel symptomen van andere psychiatrische stoornissen op de kinderleeftijd de symptomen van de gedragsstoornissen niet waardevrij zijn. De ouders van kinderen met gedragsstoornissen worden er vaak op aangekeken en de kwaliteit van hun opvoeding wordt betwijfeld. Kinderen met een gedragsstoornis lopen risico op het ontwikkelen van stoornissen in het middelengebruik, maar ook op de ontwikkeling van een angst- of stemmingsstoornis. Vroege diagnostiek en behandeling is dan ook van groot belang voor het voorkomen van meer problematiek. De symptomen kunnen immers stabiliseren, veranderen en afnemen.


Matthys gaat zowel in op de theorie van oorzaak en gevolg als op de diagnose en indicatiestelling. Gezien de ontwikkelingen richting de DSM-5 is de informatie rondom het DSM-interview al niet meer up to date. In de DSM-5 zal een nieuw hoofdstuk worden opgenomen: ´disruptieve, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen´, waarbij er enige wijzigingen zullen zijn met betrekking tot de verschillende classificaties. Desondanks blijft de wijze waarop hij schrijft over hoe de diagnosticus komt tot een classificerende dan wel beschrijvende diagnose uiterst waardevol. In acht heldere stappen beschrijft hij het diagnostisch proces. Tenslotte geeft hij behandelingsmogelijkheden weer, waarbij hij aandacht besteedt aan de farmacologische, gedragstherapeutische en systeemtheoretische elementen ervan.


Drs. Gerrie Ham – Willemsen, orthopedagoog in opleiding tot GZ-psycholoog / cognitief gedragstherapeut VGCt.