Supervisie VGCt.

Gerrie Ham is geregistreerd als supervisor VGCt. Collega's kunnen bij haar terecht voor supervisie en leertherapie in het kader van hun opleiding tot cognitief gedragstherapeut. Dit kan gaan over de casusconceptualisatie, de keuze en toepassing van interventies, de therapeutische relatie, maar ook over persoonlijke zaken die de supervisant als behandelaar hierbij tegenkomt.

In de supervisies wordt gebruik gemaakt van videofragmenten van jouw therapiesessies. Neem deze mee op je eigen laptop. Zorg dat het geluid goed is. Stuur na elke supervisie een kort verslag met de leerpunten vanuit de sessie.

Gun jezelf supervisie om zo te komen tot optimale ontwikkeling en verdieping van jezelf in het dynamische en vaak complexe werkveld van de hulpverlening. Supervisie wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. Vraag bij je werkgever of zij een supervisietraject vergoeden.

Tarieven supervisie VGCt


De kosten voor een supervisiesessie van 45 minuten (en 15 minuten voorbereidingstijd) bedragen 95 euro. Er kunnen ook dubbele sessies (1,5 uur) gepland worden voor 190 euro.


Het is ook mogelijk in tweetallen supervisie te volgen. Een supervisiesessie duurt dan 60 minuten en kost voor jullie gezamenlijk 140 euro. Wanneer je in drietallen supervisie wilt volgen, duurt de sessie 90 minuten en bedraagt het totaal tarief 195 euro.


Na elke sessie wordt de factuur verstuurd. Bij het niet verschijnen op een afspraak of wanneer minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, geldt het no-show beleid (45 euro).

Informatie over opleidingstrajecten VGCt

VGCt voor cgt-ers i.o.
Overzicht opleidingstraject tot cognitief gedragstherapeut, klik hier.


VGCt voor cgw-ers i.o.
Overzicht opleidingstraject tot cognitief gedragstherapeutisch werker, klik hier.

Interesse in een supervisietraject VGCt bij Gerrie Ham?


Neem contact op via info@gerrieham.nl.

Supervisor Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP

Supervisie is een belangrijk onderdeel van het opleidingstraject dat (kinder- en jeugd)psychologen volgen na hun universitaire opleiding. De kwaliteit van psychologen is immers breder dan scholing en ervaring. Het gaat ook om het ‘groeien’ in het vak, het vormen van een beroepsidentiteit en het leren professioneel en autonoom te handelen. Belangrijk aspect daarvan is het reflecteren op het eigen handelen; dat staat centraal tijdens supervisie.


Gerrie is tevens geregistreerd als supervisor Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.

Docente basiscursus CGT:

Sinds 2023 is Gerrie ook verbonden aan Vlokhoven Opleidingen als docente voor de basiscursus CGT. Tijdens de cursus wordt er zowel met casuïstiek van cliënten gewerkt als met een persoonlijke klacht in de vorm van gedragsmodificatie. Verschillende cognitief-gedragstherapeutische interventies komen aan bod. Er wordt aandacht besteed aan de therapeutische relatie, de 3e generatie gedragstherapie en aan het diagnostische proces van DSM-5 stoornissen. Aan de hand van rollenspellen en andere oefeningen worden theoretische concepten rechtstreeks naar praktische situaties vertaald.

Zie voor meer informatie: www.vlokhovenopleidingen.nl.

Online kennis vergaren? Luister naar informatieve podcasts:


  1. Op Spotify beluister je de podcasts van de VGCt met onder andere aandacht voor ARFID, Anorexia Nervosa, OCD en suïcidaliteit.
  2. De RINO Groep Podcast richt zich op bredere thema’s zoals de netwerkbenadering en de impact van de therapeutische relatie.
  3. De Podcast Psycholoog gaat in gesprek met collega’s uit ons vakgebied onder andere over negatief zelfbeeld en somberheid.

E-health vormt een ideale aanvulling op fysieke behandelingen

Interview met Gerrie Ham door Embloom op 25-01-2023 (zie hier)


Gerrie Ham is werkzaam als GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, supervisor VGCt, EMDR-practitioner en junior schematherapeut. In 2005 opende ze de deuren van haar eigen praktijk ‘Gerrie Ham’ in Nijkerk. Sindsdien biedt Gerrie laagdrempelige en kortdurende psychologische hulp (BGGZ) aan jeugdigen en volwassenen vanaf 10 jaar. Naast de fysieke therapiesessies zet ze met grote regelmaat e-health in. Wij vroegen Gerrie naar haar ervaringen met blended care.


Kun je iets vertellen over jouw praktijk en de vele functies die je bekleedt?
Van 2005 tot 2011 was ik via mijn eigen praktijk voornamelijk actief als coach binnen onderwijs- en zorginstellingen. Ik gaf onder andere trainingen en coaching op het gebied van psychosociale problemen. Vanaf 2011 ben ik mij meer gaan richten op individuele therapie aan jeugdigen en volwassenen vanaf 10 jaar. Daarnaast geef ik les aan psychologen in opleiding tot cognitief gedragstherapeut en geef ik nog supervisie en leertherapie.

Ik werk vanuit een christelijke visie op de mens en zijn kwetsbaarheid, het betrekken van geloofsbeleving bij de hulpverlening en het afstemmen tussen hulpverlening en pastoraat. Dat wil niet zeggen dat al mijn cliënten christelijk zijn. Ik sta open voor iedereen, ook niet- of andersgelovigen. Ik help vaak mensen met angst- en stemmingsklachten en trauma gerelateerde problematiek. Hierbij maak ik gebruik van CGT, EMDR en schematherapie.


Op welke manier maak je gebruik van e-health?
Sinds een aantal jaar maak ik gebruik van e-health modules, oefeningen en vragenlijsten via Embloom. E-health zet ik in ter ondersteuning van de fysieke behandelingen. Op deze wijze ontstaat er een combinatie van online en offline zorgverlening, oftewel blended care. In enkele gevallen kiest een cliënt voor uitsluitend online behandelingen en verloopt vrijwel alles via het platform.

Indien cliënten hiervoor openstaan, zet ik het Welkomstprogramma voor hen klaar ter overbrugging van de wachttijd. Zo kunnen ze alvast zelfstandig online aan de slag gaan voordat we starten in de praktijk. De oefeningen van Embloom zet ik klaar als extra oefenmateriaal naast de modules. Het fijne hiervan is dat je de keuze voor een oefening steeds weer kunt afstemmen op de betreffende behandeling van een cliënt.

Vragenlijsten zet ik minder vaak in, omdat ik mij niet zozeer richt op diagnostiek, maar meer op de behandeling. Daarentegen gebruik ik – naast mijn uitgebreide intake vragenlijst – wel de standaard ROM- en tevredenheidsvragenlijsten van Embloom via mijn EPD.


Wat vind je van Embloom?
Ik vind de oefeningen en modules van Embloom een hele prettige aanvulling op de behandelingen. Het stimuleert cliënten om tussen de sessies door actiever met hun doelen en behandeling bezig te zijn. Ook het feit dat programma’s, zoals het GAS-programma en het depressieprogramma eindigen met een module over terugvalpreventie vind ik heel waardevol. Bovendien is de behandelduur soms korter door het gebruik van e-health. Een ander voordeel vind ik dat cliënten na afronding van de therapie inzage blijven houden in hun persoonlijke omgeving. Ze kunnen de e-health items blijven bekijken en eventueel opnieuw maken.


Hoe ervaren jouw cliënten de inzet van e-health?
De meeste cliënten zijn heel positief over de digitale oefeningen en modules. Ze herkennen zichzelf in de geschetste situaties, krijgen goede uitleg en worden geactiveerd om zelf met de opdrachten aan de slag te gaan. Soms vinden cliënten een opdracht niet voldoende aansluiten bij hun eigen problematiek of vinden ze het te moeilijk. In het laatste geval geef ik tussendoor extra instructies of maken we de opdracht samen tijdens een face-to-face sessie.


Heb je advies voor andere zorgprofessionals die e-health willen inzetten?
Gewoon doen! E-health heeft mij veel gebracht en zal anderen ook veel voordelen kunnen bieden. Bovendien is het uitstekend te combineren met fysieke behandelingen. Uit ervaring kan ik zeggen dat blended care een hele prettige manier van werken is, zowel voor de professional als cliënt.