Praktijk Gerrie Ham biedt laagdrempelige en kortdurende psychologische hulp (BGGZ)

Gerrie Ham-Willemsen is getrouwd en moeder van een zoon en een dochter. Ze is daarnaast GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut & supervisor VGCt, EMDR-practitioner en junior schematherapeut. Cliënten typeren haar vaak als rustig, vriendelijk, betrouwbaar en integer, waarbij ze op een kundige manier klachten kan analyseren en behandelen.


Voorheen is Gerrie docente sociaal agogische vorming geweest binnen de Beroeps- en Volwassen Educatie. Naast groepsgerichte trainingen gaf zij ook individuele begeleiding aan jongeren met psychosociale problemen, een handicap of een chronische ziekte. Ook heeft ze vier jaar gewerkt als coach, trainer en praktijkopleider. Als zodanig begeleidde ze psychosociaal hulpverleners.

Vervolgens is ze werkzaam geweest in de Geestelijke GezondheidsZorg en heeft zij zowel ervaring opgedaan in het werken met jeugdigen als met volwassenen binnen de ambulante zorg (BGGZ en SGGZ) en intensieve deeltijdbehandeling (SGGZ).


Van 2005-2015 werkte ze tevens parttime in haar eigen bedrijf en gaf ze trainingen en coaching binnen voornamelijk onderwijs- en zorginstellingen. Sinds 2011 geeft ze binnen haar praktijk ook individuele therapie.

Visie

Binnen de praktijk van Gerrie Ham worden klachten eerst in het hier en nu aangepakt. Belangrijk is dat mensen zo goed mogelijk blijven functioneren in het dagelijks leven: thuis, op het werk, op school of in de kerk, in contacten met familie en vrienden en in hun vrije tijd.


Wanneer om wat voor reden het niet lukt om op één of meerdere van deze gebieden goed te functioneren, wordt er soms aandacht besteed aan acceptatie van dit gemis. De nadruk ligt ook op het verbeteren van het dagelijks functioneren. Wanneer de klachten hun oorsprong hebben in het verleden, zal hier in overleg met de cliënt aandacht voor zijn.

Missie

Gerrie Ham wil op korte termijn beschikbaar zijn voor cliënten in de BGGZ, die kunnen profiteren van een ambulante behandeling, maar ook voor mensen die psychosociale hulp, coaching of supervisie nodig hebben. Bij de aanmelding wordt er direct een afspraak voor het intakegesprek ingepland. Gerrie Ham streeft naar korte wachttijden en werkt samen met andere vrijgevestigde hulpverleners om bij een te lange wachttijd te verwijzen.

Verder wil Gerrie Ham een goede overdracht en samenwerking met andere hulpverleners faciliteren. Na afloop van de behandeling verzorgt Gerrie met toestemming van de cliënt een overdracht en een voorstel voor eventuele nazorg en een advies voor de toekomst.

kwalificaties en registraties

Gz-psycholoog

BIG-nummer: 49921170425.

Aangesloten bij de NVGzP, Nederlandse Vereniging van Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen.

Cognitief gedragstherapeut en supervisor VGCt

Registratienummer: 204454.

Aangesloten bij de VGCt, Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie.

EMDR-Practitioner

Aangesloten bij de VEN, Vereniging EMDR Nederland.

Junior Schematherapeut

Aangesloten bij de Vereniging voor Schematherapie.

Naast het lidmaatschap van bovenstaande verenigingen, is Gerrie ook lid van de CVPPP (Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten).

praktijk Gerrie Ham heeft het keurmerk christelijke zorg en het keurmerk Basis GGZ

keurmerk basis GGZ

Vanaf 2021 is Gerrie Ham geregistreerd als keurmerkdrager en opgenomen in het keurmerkregister van het KEURMERK BASIS GGZ. Dit keurmerk (h)erkent vooruitstrevende zorgaanbieders, positioneert cliënten en faciliteert de dialoog over goede Basis GGZ.

Ckeurkmerk christelijke zorg

Vanaf 2016 is door de Stichting Ikzoekchristelijkehulp.nl het Keurmerk Christelijke Zorg uitgereikt aan de praktijk van Gerrie Ham. Dit keurmerk is een initiatief van Ikzoekchristelijkehulp.nl in samenwerking met Prolife Zorgverzekeringen.