Verwijzen naar BGGZ (volwassenzorg)
​​​​​​​

Vergoeding van de behandeling vanuit uw zorgverzekering, is uitsluitend mogelijk met een schriftelijke verwijzing van de huisarts. Behandeling zonder verwijzing is mogelijk, maar dan dient u de kosten zelf te betalen.


Een geldige verwijzing dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. Op de verwijzing staan de naam, functie en AGB-code van de verwijzer vermeld;
  2. Op de verwijzing staat een handtekening en/of een praktijkstempel;
  3. De verwijzing is gedateerd maximaal zes maanden vóór de start van de behandeling en minimaal op de datum van start behandeling (dat wil zeggen de datum van het eerste directe of indirecte patiëntgebonden contact);
  4. Op de verwijzing staat aangegeven dat de verwijzing is voor basis-GGZ;
  5. Op de verwijzing staat dat er sprake is van een DSM benoemde stoornis of dat die wordt vermoedt.

VErwijzen naar BGGZ (Jeugdzorg)

Hiervoor is een verwijzing nodig vanuit de huisarts, Centrum Jeugd en Gezin of de jeugdconsultenten van de gemeente.

Gerrie Ham heeft een contract met gemeenten die onder de regio Noord-Veluwe vallen: Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Zeewolde.

Momenteeel is zij in gesprek om te komen tot een contract met alle gemeenten vallend onder regio Foodvalley: Ede, Veenendaal, Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel.