wachttijden

AanmeldingswachttijdHet aantal weken tussen het maken van de eerste afspraak en het moment dat die afspraak plaats vindt.

Er is momenteel een aanmeldstop tot en met september 2024. Vanaf oktober 2024 worden weer nieuwe clienten aangenomen.

Datum van de laatste actualisatie van de wachttijden: 11-07-2024

Behandelingswachttijd

Het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling.

2 weken

Datum van de laatste actualisatie van de wachttijden: 11-07-2024

Wachttijden

Na aanmelding wordt er z.s.m. een intakegesprek met u gepland, waarbij nagegaan wordt wie aanwezig moet zijn bij dit eerste gesprek. Als de aangemelde cliënt een jeugdige is, is het belangrijk dat ook de ouder(s) betrokken worden.

Vindt u de wachttijd te lang? Neem contact op met Gerrie of vraag uw zorgverzekeraar om wachtlijstbemiddeling. Gerrie kan met u meekijken of u eventueel al aan de slag kunt met een e-health programma. Uw zorgverzekeraar kan u helpen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegeprek krijgt en dat binnnen 10 weken na de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn overeengekomen (Treeknormen).

Als wachten te lang duurt en u niet naar een andere praktijk wilt

Tips na wachtlijstregistratie


Wat kunt u doen als u op de wachtlijst staat en nog een tijd moet wachten totdat u hulp krijgt? Gerrie Ham streeft ernaar om de wachttijden te beperken. Helaas kan het toch gebeuren dat u enige tijd moet wachten voordat u op intakegesprek kunt komen. Onderstaand een aantal adviezen die u wellicht kunnen helpen in deze moeilijke periode.

 1. Maak een afspraak bij de POH-GGZ in uw huisartsenpraktijk. Deze kan u ondersteunen en de wachttijd overbruggen.
 2. Doe online een zelfhulpmodule (zie onder behandelingen - online mogelijkheden).
  1. Het is ook mogelijk om alvast een online welkomstmodule te volgen. Zo kunt u zich voorbereiden op de behandeling door alvast concrete behandeldoelen op te stellen. Deze module is gebaseerd op de principes van positieve gezondheid en positieve psychologie.
  2. Houd uw klachten bij middels een klachtenregistratie: datum, klacht, ernst klacht (op een schaal van 1-10). De registratie kunt u meenemen naar het eerste gesprek, zodat er sneller inzicht gekregen kan worden in het verloop en de ernst van uw klachten.
  3. Anoniem contact hulpverleningsinstanties:
   1. De luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Website: www.deluisterlijn.nl. Telefoonnummer: 0900 - 0767 of 045 - 571 99 99
   2. Korrelatie is een landelijke organisatie voor anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp. Website: www.mindkorrelatie.nl. Telefoonnummer: 0900 - 1450 Whatsapp: 06 - 138 63 80.
   3. Bij zelfmoordgedachten kan er contact opgenomen worden met deskundige vrijwilligers via 113. Website: www.113.nl. Telefoonnummer: 0900 - 0113