kwaliteitsstatuut

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 is iedere GGZ-aanbieder wettelijk verplicht om over een kwaliteitsstatuut te beschikken. Hiermee laten we zien hoe we invulling geven aan de wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld rondom samenwerking, informatieverstrekking en bereikbaarheid. Het kwaliteitsstatuut is op te vragen bij Gerrie Ham of onder aan deze website te downloaden.

Met het kwaliteitsstatuut is ook vastgelegd dat wij werken volgens de beroepscode van de NVGzP. In onze behandelmethoden volgen we de geldende zorgstandaarden.

Meten van Behandeleffect

Om de kwaliteit van zorg zo goed mogelijk te waarborgen, wordt er in de praktijk gebruik gemaakt van Routine Outcome Measurement (ROM). Een ROM-methode bestaat uit het gebruiken van vragenlijsten die aan het begin en aan het einde van de behandeling zullen worden afgenomen. Soms zal er ook tussentijds worden gemeten. Deze vragenlijsten worden online ingevuld. Zo wordt het verloop en het effect van de behandeling in kaart gebracht, alsook de tevredenheid over het behandelcontact. Hierdoor krijgt de behandelaar een beter inzicht in de ernst en de aard van de klachten. De uitkomsten van deze test worden alleen door uw behandelaar ingezien en met u besproken. ???????

Bijscholing en intervisie

Gerrie Ham volggt jaarlijks bijscholing om haar kennis actueel te houden. Tevens neemt ze deel aan intervisiebijeenkkomsten voor christenhulpverleners en schematherapeuten.