verzekerde zorg BGGZ

Verzekerde zorg BGGZ - volwassenen

Met de meeste zorgverzekeraars heeft Gerrie Ham een contract. Dan wordt uw behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. U moet wel een verwijzing hebben van uw huisarts voor BGGZ. Uw klachten moeten wel passen binnen de BGGZ (er moet een diagnose gesteld kunnen worden); dit beoordelen we samen tijdens de intake. In 2022 is het eigen risico € 385 (of hoger indien u dit heeft verhoogd). U betaalt dus zelf de eerste € 385. Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar de kosten.


Aan het einde van iedere week stuur ik een factuur naar uw zorgverzekering. Op deze factuur staan alle sessies die u die week bij mij heeft gehad inclusief hoeveel minuten de afspraak heeft geduurd; de tarieven zijn landelijk vastgesteld. De zorgverzekeraar betaalt de factuur rechtstreeks aan Gerrie Ham. De verzekering stuurt u een rekening van het eigen risico dat u nog open heeft staan voor dat kalenderjaar. De consulten die in 2023 plaatsvinden tellen mee in de berekening van het eigen risico dat u voor 2023 moet betalen. Mocht u daarnaast ook in 2024 consulten hebben, dan wordt opnieuw uw eigen risico door uw verzekeraar bij u in rekening gebracht.


Het kan gebeuren dat u na het eerste gesprek toch niet in behandeling komt. Bijvoorbeeld omdat er geen diagnose gesteld kan worden die vergoed wordt. Of omdat onze zorg niet bij u past. Samen met u wordt dan gekeken naar alternatieven. Als er geen diagnose wordt gesteld, betekent het niet niet dat er geen behandeling mogelijk is. Ik kan ook hulp bieden zonder diagnose; u kunt de sessies dan zelf betalen. Wanneer u aanvullend verzekerd bent bij Pro Life, kunt u enkele sessies per jaar declareren vanuit 'alternatieve hulp'. Overleg met uw zorgverzekeraar of dit voor u mogelijk is. Het intakegesprek wordt, als u een verwijzing heeft van uw huisarts, altijd vergoed.


Contracten met zorgverzekeraars voor 2023:


Wilt u weten met welke zorgverzekeraars Gerrie Ham een contract gesloten heeft voor 2022? Kijk dan op de site van Independer.

NO-SHOW TARIEF

Heeft u een afspraak, maar zegt u deze korter dan 24 uur van tevoren of helemaal niet af? Dan brengen we u 45 euro in rekening. Dit is ons 'no-show'-tarief en dient ter compensatie van wat een gemist gesprek ons kost. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

ANDERE ZORGVERZEKERAAR?

Bent u verzekerd bij een niet gecontracteerde zorgverzekeraar? U krijgt dan mogelijk niet alles vergoed. Het beste kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar over hoeveel vergoed wordt. De factuur wordt naar u verstuurd aan het einde van het traject. U kunt de factuur dan zelf indienen bij uw zorgverzekeraar en moet zelf het factuurbedrag betalen aan Gerrie Ham.

JEUGDZORG WORDT NIET VERGOED DOOR DE ZORGVERZEKERAAR, MAAR DOOR DE GEMEENTE

Jeugdzorg (BGGZ)

Vanaf 2015 valt de hulpverlening aan jongeren onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Hiervoor is een verwijzing nodig vanuit de huisarts, Centrum Jeugd en Gezin of de jeugdconsultenten van de gemeente.

Gerrie Ham heeft een contract met gemeenten die onder de regio Foodvalley: Ede, Veenendaal, Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel.

De nieuwe bekostiging per 01-01-2022 (ZORGPRESTATIEMODEL):


De bekostiging van de ggz

De bekostiging regelt wat de zorg mag kosten en hoe uw zorgverlener die in rekening moet brengen. De bekostiging gaat niet over wélke zorg u krijgt of hoe u die krijgt.


Waarom een nieuwe bekostiging?

De oude bekostiging voor de ggz is niet meer geschikt. Zorgverleners waren veel tijd kwijt aan administratie. De rekening van een behandeling werd pas aan het einde van een behandeltraject verstuurd, soms pas na een jaar. En de rekeningen waren vaak niet duidelijk. Daarom is er vanaf 2022 een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel. In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties.


De nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg

Uw behandeling in de ggz bestaat uit verschillende onderdelen, bijvoorbeeld gesprekken met een zorgverlener. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties. De zorgprestaties staan op de rekening die de zorgverlener aan u of uw zorgverzekeraar stuurt. Zo is duidelijk voor welke zorg u of uw zorgverzekeraar betaalt.


Wat merk ik ervan?

De zorg die u krijgt verandert niet. U kunt wel de rekening makkelijker controleren. U kunt precies zien wie u tijdens een consult heeft gesproken en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht. Ook komt de rekening sneller, bijvoorbeeld na een maand.


Van 2021 naar 2022

De nieuwe bekostiging voor de ggz gaat op 1 januari 2022 in. Krijgt u in 2021 een behandeling en loopt uw behandeling door in 2022? Dan valt de zorg tot en met 31 december 2021 onder de oude bekostiging. Daar komt een aparte rekening van. De zorg in 2022 registreert uw zorgverlener volgens het zorgprestatiemodel. De zorgverzekeraar kijkt voor beide jaren of u eigen risico moet betalen.


Vanaf 2022

In het zorgprestatiemodel wordt de rekening gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden. Op uw rekening kunnen dan meerdere losse consulten of andere zorgprestaties staan. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023. Als u in die jaren nog eigen risico moet betalen, brengt de zorgverzekeraar dat in rekening.


Zorgvraagtypering

In de oude bekostiging bepaalde de diagnose vaak de prijs van de behandeling. In de nieuwe bekostiging is dit niet meer zo. In het zorgprestatiemodel legt uw zorgverlener een zorgvraagtype vast. Het zorgvraagtype geeft informatie over uw zorgvraag. Uw zorgverlener kan die bijvoorbeeld gebruiken bij het opstellen van een behandelplan. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die u krijgt. Soms bepaalt uw zorgverlener tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype om verandering duidelijk te maken. Het zorgvraagtype vindt u terug op de rekening.