client-ervaringen

Gerrie Ham hecht veel waarde aan uw ervaringen. Via de CQ-index wordt aan het einde van de behandeling uw tevredenheid gemeten. De gemiddelde resultaen (schaalscores en een rapportcijfer) van deze vragenlijst kunnen we vergelijken met die van andere aanbieders, omdat die dezelfde vragenlijst gebruiken kunnen we dan 'appels met appels' vergelijken. Dat geeft ons veel waardevolle informatie om onze processen te verbeteren.

resultaten cq-index 2022

In 2022 vulden 38 clienten bij de afsluiting van hun traject de CQ-index (5.1) in. De gemiddelde scores zijn:

Bejegening(1-5): 4,9

(de mate waarin iets op een begrijpelijke manier is uitgelegd en de mate waarin de cliënt ervaart dat hij serieus wordt genomen)

Bereikbaarheid behandelaar (1-5): 4,9

Informatie behandeling (1-5): 4,7

(de mate waarin cliënten vinden dat ze de juiste informatie over de behandeling en behandelmogelijkheden hebben gehad)

Samen beslissen (1-5): 4,8

(de mate waarin de cliënt heeft ervaren geïnformeerd te zijn over bijvoorbeeld behandelmogelijkheden, verwachtingen en zelfhulpprogramma’s; tevens zegt het iets over de mate waarin de cliënt heeft ervaren mee te kunnen beslissen over de behandeling)

Mogelijkheid betrekken familie of naasten (1-5): 4,7

Uitvoering behandeling (1-5): 4,6

(hierbij gaat het over vragen als: ‘Is deze behandeling de juiste aanpak voor de klachten geweest?’ en ‘Is de behandeling naar wens uitgevoerd?’)

Rapportcijfer (0-10): 8,9

speerpunt


De scores laten de kwaliteit van de hulpverlening vanuit het oogpunt van de cliënt zien. De index geeft inzicht in zaken die cliënten belangrijk vinden en hun ervaringen met de ontvangen hulpverlening. Het komende jaar willen we extra aandacht blijven geven aan het vooraf bespreken wat de client kan verwachten qua behandelresultaat (index 'informatie behandeling') en clienten wijzen op de mogelijkheid van clientenorganisaties en zelfhulpgroepen.

Tevens kunt u op www.zorgkaartnederland.nl en op www.ikzoekchristelijkehulp.nl uw waardering achter laten. Op basis van deze beoordelingen heeft Gerrie Ham in 2020 een separate wachtruimte ingericht.