client-ervaringen

Gerrie Ham hecht veel waarde aan uw ervaringen. Via de CQ-index wordt aan het einde van de behandeling uw tevredenheid gemeten. De gemiddelde resultaen (schaalscores en een rapportcijfer) van deze vragenlijst kunnen we vergelijken met die van andere aanbieders, omdat die dezelfde vragenlijst gebruiken kunnen we dan 'appels met appels' vergelijken. Dat geeft ons veel waardevolle infomratie om onze processen te verbeteren.

resultaten cq-index 2021

In 2021 vulden 61 clienten bij de afsluiting van hun traject de CQ-index (5.1) in. De gemiddelde scores zijn:

Bejegening(1-5): 4,9

Bereikbaarheid behandelaar (1-5): 5,0

Informatie behandeling (1-5): 4,5

Samen beslissen (1-5): 4,7

Mogelijkheid betrekken familie of naasten (1-5): 4,7

Uitvoering behandeling (1-5): 4,6

Rapportcijfer (0-10): 9,2

speerpunt


De scores laten de kwaliteit van de hulpverlening vanuit het oogpunt van de cliënt zien. De index geeft inzicht in zaken die cliënten belangrijk vinden en hun ervaringen met de ontvangen hulpverlening. Het komende jaar willen we daarom extra aandacht geven aan het vooraf bespreken wat de client kan verwachten qua behandelresultaat (index 'informatie behandeling').

Tevens kunt u op www.zorgkaartnederland.nl en op www.ikzoekchristelijkehulp.nl uw waardering achter laten. Op basis van deze beoordelingen heeft Gerrie Ham in 2020 een separate wachtruimte ingericht.