Missie

Gerrie Ham wil op korte termijn beschikbaar zijn voor cliënten in de BGGZ, die kunnen profiteren van een ambulante behandeling, maar ook voor mensen die psychosociale hulp, coaching of supervisie nodig hebben. Bij de aanmelding wordt er direct een afspraak voor het intakegesprek ingepland. Gerrie Ham streeft naar korte wachttijden en werkt samen met andere vrijgevestigde hulpverleners om bij een te lange wachttijd te verwijzen.


Verder wil Gerrie Ham een goede overdracht en samenwerking met andere hulpverleners faciliteren. Na afloop van de behandeling verzorgt Gerrie met toestemming van de cliënt een overdracht en een voorstel voor eventuele nazorg en een advies voor de toekomst.