klachten

Mocht u ondanks mijn inspanningen om een adequaat en klantvriendelijk behandelbeleid te voeren toch klachten hebben die niet in overleg met de praktijk kunnen worden opgelost, dan kunt u zich wenden tot het NIP, de beroepsvereniging van psychologen in Nederland (nip@klachtencompany.nl).


Gerrie Ham is aangesloten bij de NVGzP-klachtenregeling en hierdoor ook bij de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg te Den Haag. Zij voldoet hiermee aan de wettelijke verplichtingen op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Voor meer informatie zie NIP klachtenregeling.