Gerrie Ham - psychosociale hulp

Gerrie Ham biedt laagdrempelige en kortdurende psychologische hulp (BGGZ) aan jeugdigen en volwassenen vanaf 10 jaar met voornamelijk angst- en stemmingsklachten. Afhankelijk van de problematiek kunnen na overleg ook kinderen jonger dan 10 jaar worden aangemeld.

Gerrie Ham werkt vanuit een christelijke identiteit, maar stelt de praktijk ook open voor niet of anders gelovigen. Deze identiteit komt tot uiting in een christelijke visie op de mens en zijn kwetsbaarheid (gebaseerd op de Bijbel en de gereformeerde belijdenisgeschriften), het betrekken van geloofsbeleving bij de hulpverlening en het afstemmen tussen hulpverlening en pastoraat. Hierbij vindt afstemming plaats bij wat de client hierin verwacht (zowel voor als tijdens de behandeling).

drs. Gerrie Ham-Willemsen  •   GZ-psycholoog, orthopedagoog, cognitief gedragstherapeut en supervisor VGCt en EMDR Practitioner.