Privacy

U kunt erop vertrouwen dat wij vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. Alleen Gerrie Ham heeft toegang tot uw gegevens. U hebt altijd het recht uw eigen dossier in te zien en / of hier een kopie van te vragen. Uw dossier wordt 20 jaar bewaard. U kunt verzoeken om (delen van) uw behandeldossier te laten vernietigen.


Gerrie Ham deelt alleen informatie met uw huisarts of POH-GGZ als u daar toestemming voor geeft. De informatie die uitgewisseld wordt, gaat dan bijvoorbeeld over uw verwijzing of uw behandelplan. Per keer dat er informatie wordt uitgewisseld, vraagt Gerrie om uw toestemming, waarbij duidelijk wordt toegelicht om welke informatie het gaat.


We zijn wettelijk verplicht om een aantal van uw persoons- en behandelgegevens vast te leggen. Een deel van deze gegevens komt ook op de rekening voor de zorgverzekeraar te staan. Naast de gegevens van de naam, adres, woonplaats en BSN gaat het daarbij ook om de diagnose. Als u hier bezwaar tegen heeft kunt u een privacyverklaring ondertekenen. Dat is een formulier waarmee u aangeeft dat de diagnose niet mag worden doorgegeven aan uw zorgverzekeraar. Op facturen vermelden we de behandeldiagnose niet.


We hechten belang aan een veilige communicatie. We raden u daarom aan geen persoonlijke informatie rondom de behandeling naar ons te e-mailen of te whatsappen. Dat kan alleen als de verbinding is beveiligd. Gerrie Ham gebruikt hiervoor een beveiligd e-mailprogramma.


Het privacyreglement kunt u vinden door onder aan deze website te klikken op 'pricacyreglement'.

Het landelijk informatiesysteem (DIS)

DIS is het landelijke dbc-informatiesysteem. De gegevens die in het DIS verzameld worden, zijn van groot belang voor het volgen van ontwikkelingen in de zorg. In dit systeem worden gegevens opgeslagen over onder andere diagnose en behandeling.

Het dbc-informatiesysteem bevat geen persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres en woonplaats. We zijn verplicht om gegevens (de 'minimale dataset') te verstrekken aan het DIS. Als u hiertegen bezwaar hebt, kunt u een privacyverklaring ondertekenen. We verstrekken dan geen gegevens aan het DIS.

Vragenlijsten (ROM)

GGZ-aanbieders zijn wettelijk verplicht om hun clienten vragenlijsten in te laten vullen. Dit heet Routine Outcome Measurement (ROM). We zullen u aan het begin, tussentijds en aan het eind van de behandeling vragen om digitaal zo'n vragenlijst in te vullen. Deze informatie komt in uw dossier en wordt met u besproken. Met deze gegevens kunnen we het verloop van de behandeling nauwkeurig volgen.