Methoden


EMDR


SCHEMAtherapie

cognitieve gedragstherapie

Gerrie Ham werkt door middel van coachingstechnieken, cognitieve gedragstherapie (ook EMDR), schematherapeutische interventies of orthopedagogische begeleiding. Afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten wordt samen met u bepaald welke methode ingezet wordt. Vanuit de kwaliteitsstandaarden GGZ (zie www.ggzstandaarden.nl en www.thuisarts.nl) wordt zo een passende behandeling gekozen. Zie onder 'voor clienten' voor meer informatie over de verschillende methoden.


Wanneer er sprake is van depressieve-, paniek-, slaap- of gegeneraliseerde angstklachten, is het ook mogelijk om een blended behandeling te volgen: naast face-to-face gesprekken wordt dan ook internetbehandeilng (e-health) ingezet.