Methoden


EMDR


SCHEMAtherapie

cognitieve gedragstherapie

Gerrie Ham werkt door middel van coachingstechnieken, cognitieve gedragstherapie (ook EMDR), schematherapeutische interventies of orthopedagogische begeleiding. Afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten wordt samen met u bepaald welke methode ingezet wordt. Vanuit de kwaliteitsstandaarden GGZ (zie www.ggzstandaarden.nl en www.thuisarts.nl) wordt zo een passende behandeling gekozen. Het kiezen van een passende behandeling wordt samen met u gedaan ('samen beslissen'). Zie onder 'voor clienten' voor meer informatie over de verschillende methoden of kijk op deze website van MIND.


Wanneer er sprake is van depressieve-, paniek-, slaap- of gegeneraliseerde angstklachten, is het ook mogelijk om een blended behandeling te volgen: naast face-to-face gesprekken wordt dan ook internetbehandeilng (e-health) ingezet.

Virtual Reality Therapie (VRET)


Binnen de praktijk van Gerrie Ham is het ook mogelijk om gebruik te maken van Virtual Reality Therapie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de VR-bril van Psylaris.

VRET is een nieuwe vorm van cognitieve gedragstherapie die vooral wordt toegepast bij het behandelen van angsten en fobieën. Zo kun je in de therapiekamer bloot gesteld worden aan de voor jou angstoproepende situaties en jou ondertussen begeleiden in het leren hanteren van die angst en methoden om die te verminderen.

Door virtual reality te combineren met traditionele exposure therapie kunnen er virtuele confrontaties gesimuleerd worden die controleerbaar zijn en op maat kunnen worden afgesteld tijdens het behandelingsproces. VRET is een bewezen en effectieve behandelingsmethode met aanvullende voordelen ten opzichte van traditionele exposure therapie:

1. De behandeling kan plaatsvinden in een veilige omgeving;

2. Er kan gerichter behandeld worden door specifieke situaties te oefenen;

3. Je kunt oefenen in situaties die niet makkelijk in het echt na te bootsen zijn, zoals vliegen;

4. Een goede tussenstap naar in VIVO therapie door de angst op te bouwen.