Eigen
publicaties

Zorgen met zin: hoe mantelzorg je raakt

Auteur: Gerrie Ham-Willemsen(red)
Titel: Zorgen met zin: hoe mantelzorg je raakt
Uitgever: Boekencentrum te Zoetermeer
ISBN: 9789023927679
Verkoopprijs: 17,90


Zorgen voor een ander raakt je. Mantelzorg kan een zingevende ervaring zijn, maar soms is het moeilijk om een diepere betekenis te zien in iemands ziekte- en stervensproces en is het lastig om de zorg vol te blijven houden.
Zorgen met zin biedt mantelzorgers ondersteuning bij hun eigen zingevingsvragen en die van de zorgvrager. Wat doet mantelzorg met het beeld dat je hebt van God, je medemens en jezelf?Hoe ziet de werkelijkheid eruit van lichamelijk, psychisch en chronisch zieken, van mensen met een verstandelijke beperking of met dementie? Hoe ga je als mantelzorger om met je eigen gevoelens van zinloosheid, tekortschieten of eenzaamheid en waar liggen je grenzen?
Dit praktische en toegankelijke boek – een vervolg op het positief ontvangen Zorgen voor anderen. Hoe mantelzorgers in balans blijven – geeft inzicht in kansen en valkuilen en reikt veel adviezen aan voor mantelzorgers en zorgvragers. Het is ook geschikt voor kerkelijk werkers, pastores en hulpverleners.

zorgen voor anderen: hoe mantelzorgers in balans blijven

Auteur: Gerrie Ham-Willemsen(red)
Titel: Zorgen voor anderen: hoe mantelzorgers in balans blijven
Uitgever: Boekencentrum te Zoetermeer
ISBN: 9789023920298
Verkoopprijs: 14,90


Zorgen voor een ander is misschien wel het mooiste wat er is. Voor mantelzorgers is zorgen een roeping geworden, een plicht. Hoe houd je dat op een goede manier vol?
Zorgen voor een ander bij wie je persoonlijk betrokken bent, is een mooie taak. Je kunt naar de ander luisteren, er voor hem zijn en praktische zorg verlenen in moeilijke tijden. Maar ook al zijn mantelzorgers nog zo vol goede moed begonnen, soms kan de zorg te intensief zijn en wordt het een zware last.
In dit boek houden de auteurs de verschillende kanten van de mantelzorg tegen het licht. Ze laten zien hoe je met passie mantelzorg biedt door de ander in zijn waarde te laten en je eigen gevoelens serieus te nemen.
Een praktisch boek dat inzicht geeft in kansen en valkuilen voor mantelzorgers, en veel adviezen aanreikt.

Omgaan met conflicten


Auteurs: Wilhelm van de Brug en Gerrie Ham-Willemsen

Titel: Zonder wrijving geen glans: de winst van het omgaan met conflicten

Uitgever: Kok te KampenISBN: 9789043514453Verkoopprijs: alleen tweedehands verkrijgbaarWaar mensen samen zijn, ontstaan conflicten. Ook onder christenen. Die zouden beter moeten weten, maar doen niet beter. De Bijbel doet een appèl op ons om niet eerzuchtig te zijn of uit te zijn op ruzie, maar het belang van de ander te zoeken. Dat is de eerste stap in zowel het voorkomen als het oplossen van conflicten.

Bij het oplossen van een conflict kun je samen komen tot een nieuwe harmonieuze situatie, mits beide partijen zich hiervoor in willen zetten. Belangen en posities worden weer duidelijk geformuleerd. Ook meningen over een bepaald onderwerp komen helderder naar voren. Dat kan een positief, constructief effect hebben: zonder wrijving geen glans.

Conflicten zelf kunnen je echter heel wat hoofdbrekens bezorgen. Daarom wil dit boek een handreiking doen om mensen inzicht te geven in conflictsituaties, hun rol en emoties hierin. Daarnaast geeft het tips hoe men een conflict kan voorkomen en hanteren.

SoVa4Kids

Auteurs: Wilhelm van de Brug en Gerrie Ham-WillemsenTitel: SoVa4Kids: christelijke training in sociale vaardigheden (handleiding en werkboek)Uitgever: Kok te Kampen

ISBN: 9789043516259

Verkoopprijs: 17,50 (handleiding alleen tweedehands verkrijgbaar)

SoVa4kids is een leuk en stimulerend werkboek waarmee kinderen spelenderwijs hun sociale vaardigheden vergroten. Inzicht en oefening zijn de sleutelwoorden. De methode is geschreven voor de bovenbouw van het basisonderwijs en uitvoerig getest en geoptimaliseerd.
Geschikt voor thuis, op school en in de hulpverlening.
De apart verkrijgbare handleiding is een waardevol hulpmiddel voor docenten, trainers, begeleiders en ouders.

Auditief beperkten

Auteur: Gerrie Willemsen

Titel: Luisterende ogen en pratende handen: over omgaan met auditief beperkten

Uitgever: Den Hertog te Houten

ISBN: 90 331 1884 X

Verkoopprijs: alleen tweedehands verkrijgbaar

Het boek biedt een christelijke handreiking aan ouders, familieleden, docenten, ambtsdragers en andere betrokkenen voor de omgang met auditief beperkte medemensen.

De winst van postief denken

Auteurs: Wilhelm van de Brug & Gerrie Willemsen

Titel: De winst van positief denken: over leven met jezelf en anderen

Uitgever: Kok te Kampen

ISBN: 90 435 1108 0

Verkoopprijs: alleen tweedehands verkrijgbaar

Dit boek is bestemd voor mensen die zich zekerder willen voelen in contact met anderen en voor hen die om deze personen heen staan.

Omgaan met jongeren

Auteurs: Wilhelm van de Brug & Gerrie Ham-Willemsen

Titel: Omgaan met jongeren: een handreiking voor mensen die met jongeren in contact willen treden.

Uitgever: Kok te Kampen

ISBN: 90 435 1108 0

Verkoopprijs: alleen tweedehands verkrijgbaar

Dit boek is een handreiking voor ouders, leerkrachten, ambtsdragers en jeugdleiders die in gesprek willen gaan met jongeren over het fundament en de bouw van hun levenshuis.

Zelfbeeld

Auteur: Gerrie Willemsen

Titel: Zelfbeeld: accepteren of veranderen?

Uitgever: Den Hertog te Houten

ISBN: 90 331 1944 7

Verkoopprijs: alleen tweedehands verkrijgbaar

In dit boek gaat het om wie je uiteindelijk bent, welke verschillende beelden je van jezelf hebt en hoe je om kunt gaan met een negatief zelfbeeld.