Ass bij je man, wat dan?Blijd-Hoogewys, E. & Talboom, A. (2014). ASS bij je man, wat dan? Partnercursus autisme. Amsterdam: Hogrefe. ISBN 9789079729920.


RECENTIE VOOR: WWW.PROFESSIONEELBEGELEIDEN.NL
DECEMBER 2014

Een stoornis in het autismespectrum is niet alleen lastig voor iemand zelf, maar ook voor zijn partner. Sommige vrouwen van een man met ASS uiten wel eens dat het voelt alsof ze een extra kind in huis hebben, terwijl deze mannen vaak het idee hebben dat ze het nooit goed genoeg kunnen doen. De auteurs van ASS bij je man, wat dan? hebben een duidelijk psycho-educatieprogramma ontwikkeld voor partners van mannen met ASS.


In het boek is een groepsprogramma van tien bijeenkomsten en een zelfhulpdeel opgenomen. Ook zijn er tips te vinden voor het gebruik ervan binnen een individueel traject. Het programma is up to date, met bijvoorbeeld verwijzingen naar de nieuwe DSM 5. Het boek heeft een overzichtelijke lay-out voorzien van schema’s, gekleurde pagina’s en werkbladen. Er is een leeswijzer opgenomen, uitgesplitst naar de soort lezer (partner van iemand met ASS of professionals) en soort gebruik (thuis of cursus; groeps- of individuele begeleiding). Knap hoe de auteurs in krachtige hoofdstukken de lezer kennis laten maken met de theorie om zo begrip te kweken en wegen te zoeken om elkaar weer te vinden in de partnerrelatie. Want wie uit is op een scheiding vanwege het autisme van de partner, is niet de juiste cursusdeelnemer. In het theoretische gedeelte gaat het over oorzaken, cognitieve verklaringsmodellen, typische (communicatie)problemen en seksualiteit. Kennisoverdracht is duidelijk als vertrekpunt merkbaar om anders om te leren gaan met ASS, naast toepassingen vanuit bijvoorbeeld de ‘ijsbergtheorie’ en ‘het G-schema’. Doordat het boek zowel bedoeld is voor deelnemers als professionals, moet de eerste doelgroep genoegen nemen met voor hen niet relevante informatie over bijvoorbeeld het cursusdraaiboek.


Het programma is in oktober 2014 uitgegeven. Sinds 2008 wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan en de cursus bleek effectief: de vrouwen reageren minder passief op probleemsituaties, hebben meer zelfwaardering en hebben meer begrip en waardering voor hun partner. Kanttekening hierbij is dat deze vrouwen in vergelijking met anderen meer psychische en lichamelijke klachten rapporteren. Dus ondanks de cursus, blijven er problemen bestaan. Het omgaan met een partner met ASS blijft naast de uitdaging ook een opgave.


Kortom: een uniek aanbod voor partners van een man met ASS, waarbij respect voor de partner met ASS voorop staat. Gezien de financiering zal de cursus vooral door een praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-GGZ)of binnen preventie- en lotgenotengroepen kunnen worden aangeboden.


Drs. Gerrie Ham – Willemsen, orthopedagoog in opleiding tot GZ-psycholoog / cognitief gedragstherapeut VGCt.