Handleiding kortdurende schematherapie


Vreeswijk, M. van & Broersen, J. (2017, derde, herziene druk). Handleiding kortdurende schematherapie: voor groepstherapie en individuele therapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.


Patiënten hebben behoefte aan en recht op een zo kort en effectief mogelijke behandeling van klachten. Zij willen vaak handvatten voor het kunnen aanpakken van hun klachten. Voor de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek waren vrijwel geen kortdurende protocollen voorhanden. Deze herduk van de in 2006 uitgegeven handleiding kortdurende schematherapie behandelt wel twee kortdurende protocollen: CGT-technieken (SCGT)en Experiëntiële technieken(SEPT).Deze protocollen kunnen los van elkaar of – voor een langere therapie – achtereenvolgend aangeboden worden en zijn zowel bruikbaar voor individuele als groepstherapie. De twee protocollen SCGT en SEPT zijn gestructureerd van aard en bestaan uit achttien sessies en twee follow-up sessies, dus korter dan de meeste reguliere behandelingen van persoonlijkheidsproblematiek en ook korter dan schematherapie zoals door Young (2003) en collega’s is beschreven. Deze protocollen dwingen je als therapeut om met de patiënt bezig te zijn met de zich herhalende gedragspatronen waar de patiënt in zijn leven steeds tegen aanloopt; probleemvermijding en angst voor verandering worden al in een vroeg stadium onderwerp van de behandeling.


De handleiding behandelt achtereenvolgens een theoretische beschouwing van schematherapie voor persoonlijkheidsproblematiek, de verschillende therapiefasen binnen individuele en groepstherapie, onderzoeksbevindingen, de behandelrationale, (contra-)indicaties en de beschrijving van de twee protollen SCGT en SEPT. Het boek wordt afgesloten met de beschrijving van een aantal valkuilen en tips voor therapeuten. De bijlagen en huiswerkformulieren kunnen ook gedownload worden op extras.springer.com


Naast deze handleiding voor de therapeut zijn er ook nog twee werkboeken geschreven als onderdeel van de behandelmethode Kortdurende schematherapie: werkboek CGT-technieken en werkboek Experiëntiële technieken. De werkboeken geven praktische handvatten om de theorie van de handleiding toe te gaan passen. Zeker voor beginnende schematherapeuten of zij die in opleiding zijn tot junior schematherapeut bieden de handleiding en de bijbehorende werkboeken de therapeut een praktische vertaling van de theorie. Van harte aanbevolen!


Gerrie Ham, GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut VGCt, EMDR-practitioner.