minder perfect, meer effect.


Janson, S. (2009). Minder perfect, meer effect. Omgaan met perfectionisme op het werk. Amsterdam, Pearson Education Benelux. ISBN 978-90-430-1956-9.


RECENTIE VOOR: WWW.COACHBOEKEN.NL
JUNI 2010

De titel van het boek Minder perfect, meer effect is zowel inhoudelijk als de stijl van schrijven een passende keuze. Door perfect te willen zijn, maakt men het zichzelf onnodig moeilijk, aldus de Duitse schrijfster. Door prioriteiten te stellen vraagt men niet langer het uiterste van zichzelf, zit men niet langer te wikken en te wegen en pakt men een probleem gewoon aan. Door verschillende oneliners als ‘de één is perfect, de ander succesvol’ en ‘een werkbij wordt geen koningin’ weet de schrijfster de lezer aan te spreken en aan te sporen om na te denken over zijn perfectionistische instelling en gedrag stap voor stap te verbeteren.


Het boek geeft de lezer inzicht in de oorzaken van perfectionisme, maakt gevoelig voor de processen in het lichaam en voor de maatschappelijke gevolgen die een ongezond perfectionisme met zich meebrengt. Perfectionisme is volgens Janson geen gezonde en positieve vorm van prestatiedrang, omdat perfectionisten zich eerder vaak gedwongen voelen om zo te handelen. Tegen elke prijs wil hij fouten vermijden en is hij bang voor sancties. Uiteindelijk gaat het om de hoop op erkenning en de wens om beangstigende dingen onder controle te houden. Op het werk versterken factoren zoals een economische crisis, de angst om de baan te verliezen en de prestatiedruk die door de leidinggevende wordt uitgeoefend nog meer de druk die perfectionisten zichzelf toch al opleggen. Dat kan leiden tot ontaard perfectionisme, pietluttigheid, starheid en uitstelgedrag. Daarom is er in dit boek onder andere aandacht voor het stellen van doelen, het omgaan met kritiek en het maken van een tijdsplanning.


Minder perfect, meer effect is een goed leesbaar boek. Het staat boordevol oefeningen die gekenmerkt zijn met speciale symbolen: een stop- of waarschuwingsteken, een ‘to do’-teken, een voorbeeld en een tip. Het boek is bedoeld als hulpmiddel om de manier waarop men het werk organiseert en de tijd indeelt te veranderen en om beter om te kunnen gaan met leidinggevenden en collega’s. Wie controle over het werk wil krijgen en meer wil bereiken met minder perfectie, is dit boek een echte aanrader.


Drs. Gerrie Ham – Willemsen, orthopedagoog, trainer & coach