DIALECTISCHE GEDRAGSTHERAPIE


Dijk, Sheri van (2013). Dialectische gedragstherapie in de praktijk: een praktische werkwijzer voor professionals. Amsterdam: Hogrefe.


Kernwoorden: dialectische gedragstherapie, borderline persoonlijkheidsstoornis, emotieregulatieproblemen.


RECENSIE VOOR: WWW.PROFESSIONEELBEGELEIDEN.NL
OKTOBER 2013

Uitgever Hogrefe wil met de IN DE PRAKTIJK reeks nieuwe ontwikkelingen signaleren in therapievormen. Sheri van Dijk, psychotherapeute in Canada, heeft in navolging van Marsha Linehan een praktisch naslagwerk geschreven over dialectische gedragstherapie (DGT). Deel 1 bestaat uit een beschrijving van de basisprincipes van DGT. Hierin legt van Dijk duidelijk uit wat het verschil is tussen DGT en de traditionele cognitieve gedragstherapie. Ook gaat het in het eerste deel over hoe je de therapie toepast tijdens individuele sessies speciaal gericht op de doelgroep van cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Er is ruime aandacht voor hoe je een therapeutische relatie met deze cliënten aan kan gaan en kan onderhouden. In deel 2 gaat het over de eigenlijke DGT-vaardigheden, waarbij je deze kunt toepassen bij een bredere cliëntenpopulatie. Hierbij gaat het om vaardigheden rondom het richten van de aandacht, emotieregulatie, crisismanagement en interpersoonlijke effectiviteit. Het boek is vooral een praktische uitwerking van de theorie over hoe je als therapeut allereerst zelf vaardigheden ontwikkelt om bewust en effectief met emoties om te gaan en daarna hoe je deze vaardigheden je cliënt kan aanleren. Het boek is voorzien van veel adequate tips en uitgeschreven therapeut-cliëntdialogen, die de lezer helpen om de vaardigheden in de praktijk te gaan brengen. Tevens kunnen de bijbehorende werkbladen gratis gedownload worden op www.hogrefe.nl. Het is een prettig leesbaar boek en zowel geschikt voor beginnende therapeuten om de DGT zich eigen te maken als een handig naslagwerk voor gevorderde therapeuten. Jammer dat de werkbladen, de uitleg van DGT en psychoeducatie over problemen in de emotieregulatie niet voor de cliënt zelf in een separaat werkboek uitgegeven is. Dat zou dit boek nog praktijkgerichter en effectiever maken. Maar misschien is dit wel een gedachte die ik, zoals de schrijfster in haar inleiding aangeeft, als therapeut moet leren verdragen. Want ook dit boek is feilbaar.


Drs. Gerrie Ham-Willemsen, orthopedagoog NVO, cognitief gedragstherapeut VGCt en European Senior Practitioner Coach NOBCO.
Oktober 2013.