Recensies van vakliteratuur

Piekeren

Kerkhof, A. (2007). Piekeren: een stapsgewijze methode om je gepieker te verminderen. Amsterdam: Boom

Kernwoorden: GBGGZ, zelfregie, positieve gezondheid.


recentie voor: www.meestersindepsychologie.nl
maart 2021

handboek generalistische ggz

Giel Hutschemaekers, Mirjam Nekkers en Bea Tiemens (2019). Handboek generalistische ggz: werken aan zelfregie: een bijzonder specialisme. Houten: BSL.

Kernwoorden: GBGGZ, zelfregie, positieve gezondheid.


recentie voor: www.meestersindepsychologie.nl
oktober 2020

behandelgids Angst en paniek

  • Craske, M.G.& Barlow, D.H. (2013). Behandelgids angst en paniek: therapeutenhandleiding. Amsterdam, Nieuwezijds. ISBN 978-90-5712-3627.
  • Craske, M.G.& Barlow, D.H. (2013). Behandelgids angst en paniek: cliëntenwerkboek. Amsterdam, Nieuwezijds. ISBN 978-90-5712-3634.


recentie voor: www.professioneelbegeleiden.nl
Februari 2014

Dialectische gedragstherapie

Dijk, Sheri van (2013). Dialectische gedragstherapie in de praktijk: een praktische werkwijzer voor professionals. Amsterdam: Hogrefe.


Kernwoorden: dialectische gedragstherapie, borderline persoonlijkheidsstoornis, emotieregulatieproblemen.


recensie voor: www.professioneelbegeleiden.nl
Oktober 2013


HANDBOEK EN WERKBOEK

KLINISCHE SCHEMATHERAPIE


Muste, E., Weertman, A. & Claassen, A. (red) (2009). Handboek en werkboek klinische schematherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 978 90 313 7205 8 (handboek) en 978 90 313 7208 9 (werkboek).


Kernwoorden: schematherapie, (dag)klinische setting, diagnostiek, indicatiestelling en behandeling, invulschema's.


MAART 2016